دکتر شهرام رحیمی | دوره MBA | دوره DBA | دانشگاه شریف

1,982
دکتر رحیمی دارای بیش از 20 سال سابقه کار صنف و ستاد، پژوهش و آموزش در سازمان های صنعتی و خدماتی، خصوصی و دولتی در انگلستان، امریکا و ایران بوده و در حال حاضر به عنوان مشاور و مدرس با سازمان های صنعتی و آموزشی مطرح کشور در حال همکاری است. ایشان از جمله اساتید مدرسه کسب و کار پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف (برگزار کننده دوره MBA و دوره DBA مجازی و نیمه حضوری) هستند.www.SharifKBS.com
pixel