ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آزمایش بادکنک چسبیده به دیوار

6,440
6,440 بازدید
اشتراک گذاری
یکی از روشهای باردار کردن اجسام روش مالش میباشد که در آن در جسم بار الکتریکی به علت انتقال الکترونهای آزاد ایجاد می شود که در این آزمایش بادکنک و پیراهن به این روش باردار میشوند ولی وقتی بادکنک به دیوار نزدیک می شود در دیوار بار مخالف القا میشود و بارهای غیر همنام همدیگر را می ربایند و در نتیجه بادکنک به دیوار می چسبد.www.habibieducation.blogfa.com
pixel