سخنان آقای دکتر دانش ریاست محترم مجتمع آموزشی مفید

2,220
سخنان آقای دکتر دانش ریاست محترم مجتمع آموزشی مفید در ارتباط با شیوع ویروس کرونا و تصمیمات و تمهیدات مدارس مفید برای وضعیت پیش آمده.
farda7 2 دنبال کننده
pixel