ویدئو آموزشی خوشه بندی داده‌ها K-Means Cluster در نرم‌افزار SPSS

156
گراف پد
گراف پد 21 دنبال‌ کننده

دریافت ویدئو کامل در لینک https://astat.ir/product/k-means-cluster/ شماره تماس 09128186605 هدف از خوشه بندی داده‌ها آن است که مشاهدات را در گروه‌های همانند تقسیم کنیم، به گونه‌ای که مشاهدات هر خوشه، بیشترین شباهت و مشاهدات خوشه‌های مختلف، کمترین شباهت را با هم داشته باشند.

گراف پد
گراف پد 21 دنبال کننده