داغترین‌ها: #عید سعید فطر

گزارش شبكه خبر از پانزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی

75
خبر ساعت 13 شبكه خبر - تهران - 7 اسفند - همایش اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی - سازمان مدیریت صنعتی
pixel