برخی پدیده‌های جالب در فیزیک سیستم‌های پیچیده

117
ویژه‌برنامۀ «چند خط از داستان جهان» به مناسبت روز فیزیک سال 1399 توسط انجمن‌های علمی ژرفا و جمع علمی-ترویجی رستا واقع در دانشگاه صنعتی شریف با هدف آشنایی علاقه‌مندان به فیزیک، مخصوصاً دانش‌آموزان، برگزار شد. در نخستین ارائۀ این رویداد دکتر افشین منتخب، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، در روز چهارشنبه 26 آذرماه دربارۀ «برخی پدیده‌های جالب در فیزیک سیستم‌های پیچیده» برای علاقه‌مندان صحبت کردند.
pixel