کلیپ امام زمان با آهنگ تمام ناتمام

1,552
… تمام کهکشان نشان از تو دارد ، زمان بدون تو سر گذر ندارد ، جهان به اعتبار خنده تو زیباست ، بیا تمام ناتمام همین جاست ...
جام جمکران 3.5 هزار دنبال کننده
pixel