چرا قیام فاطمیون محکوم به شکست بود؟؟

18,053
در طول تاریخ قیام های زیادی مانند قیام فاطمیون رخ داده و به شکست منتهی شده و اثری از آن باقی نمانده اما در قیام امام حسین (ع) با وجود شکست ظاهری ایشان، شاهد جاودانه بودن این قیام هستید. اما به راستی چرا امثال فاطمیون هم ظاهرا و هم باطنا شکست خوردند؟؟ حجت الاسلام قادری به این سوال پاسخ می دهد
pixel