انیمیشن تالاب هنوز نفس می کشد

239

انیمیشن برای برنامه آب و تالاب سازمان حفاظت محیط زیست با نام "تالاب هنوز نفس می کشد". نویسنده: پگاه امیدوار - تصویرگر: افسانه عقیلی گروه سنی کودک و نوجوان مدت: 5 دقیقه و 36 ثانیه به سفارش طرح حفاظت از تالابهای ایران سازمان حفاظت محیط زیست

pixel