معرفی آبشار آبگرم دورود «چم چیت»

4,337

بخشی از مستند اشترانکوه ساخته بهمن ابراهیمی