حضرت امیرالمومنین و توصیه هایی برای مراقبت از حیوانات

95
این ویدیو را مشاهده کنید تا ببینید کسی که فرمانده ی کل نظام اسلامی آن روزگار با آن حجم از مشغله و مشکل است، چه دلسوزی ای نسبت به حقوق حیوانات داشته است. ببینید که بالاترین فرد در جامعه اسلامی و رئیس مسلمین چگونه در نامه نگاری به جزئیات نگهداری و آزار نرساندن به حیوانات تاکید می کند.
رهگذر تنها 4 دنبال کننده
pixel