دستگاه کشش یونیورسال (Tensile) تولیدکننده: شرکت مهندسی آریانام arianam.com

142
آریانام 7 دنبال‌ کننده
دامنه کاربرد : به منظور اندازه گیری مقاومت استحکام کششی، فشاری و خمشی در نقطه تسلیمی سیستم حرکتی سروو موتور و بال اسکرو • اندازه گیری نیروی کششی و فشاری • کنترل کامپیوتری و نرم افزار پیشرفته • دارای اکستنسومتر طول بلند جهت اندازه گيری دقيق افزايش طول در آزمون کشش • سرعت 0.01-1000 mm/min • کورس مفید دستگاه 750 میلیمتر. دهانه مفید دستگاه 450 میلیمتر مطابق با استانداردهای : ISIRI 14427-2,3/4562/9122/12142-1/12753-2,…….. EN ISO 527، ISO 6259 و ASTMD 638
آریانام 7 دنبال کننده
pixel