مولتی روم ، راهکار جامع کنترل هوشمند صدا

5,041
موزیک کست یک راهکار سیستم مولتی روم از کمپانی Yamaha می باشد. در این ویدئو به تشریح تکنولوژی و امکانات و خدمات آن پرداخته شده است.
pixel