ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

غزلی عاشقانه برای فروردین - چیدمانی از علی اتحاد

143
غزلی عاشقانه برای فروردین چیدمانی از علی اتحاد اثر دوم از مجموعه‌ی ویترین فرشته با شعرهای رضا براهنی و با نگاهی به زیست هنری نام‌جون پایک --------- گرافیک دیزاین: اشکان گله داری با سپاس از: صالح بهشتی سهراب افضلی صبا مبینی آریا ورشویی این چیدمان به مدت یک ماه و به صورت شبانه روزی در حال نمایش است فروردین - ۱۳۹۸ - تهران - مجموعه‌ی فرهنگی فرشته A botanical video-installation by Ali Ettehad Tehran-Iran
pixel