درس خارج فقه - مبحث حج - بخش طواف - جلسه چهارم

6
درس خارج فقه مرجع عالیقدر شیعه آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی موضوع مبحث حج - بخش طواف - جلسه چهارم 3 صفر 1442
pixel