گزارش برگزاری چهارمین رقابت استارکاپ

116

استارکاپ، رقابت جامع منجمان آماتور ایران، توسط مرکز نجوم آوا استار با حمایت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو برگزار شد.

۱ سال پیش
#
مانکن - قسمت 14
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
مانکن - قسمت 14