قسمت دوم مستند بی پرده

335

گفتگویی بی پرده با سید محمد حسینی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ کانال تلگرامی: @resanehenghelab سایت رسانه انقلاب: resanehenghelab.com