بلافاصله پس از تزریق فیلر لب توسط دکتر شهریار یحیوی

3,585
در این ویدیو کوتاه، نتیجه تزریق فیلر به لب مراجع قابل مشاهده است.
pixel