ترامپ، از خودش می گوید!

115
ترامپ بهترین رئیس جمهور آمریکا از بعد رونالد ریگان است!/ نه دونالد ترامپ از ریگان هم بهتر است!/ ولی دونالد ترامپ بهترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا حتی در مقایسه با آبراهام لینکلن و جرج واشنگتن است! @RaaviOnline
pixel