حضور ویژه بیونوریکا در کنگره راینولوژی ( جراحی زیبایی صورت ) شیراز

45

حضور ویژه بیونوریکا در کنگره راینولوژی ( جراحی زیبایی صورت ) شیراز اردیبهشت ۱۳۹۸ | Bionorica in 5th Edition of Shiraz Rhinology