کشف استعدادها-تقویت توانایی ها توسط تکنولوژی

856

در این ویدیو کوتاه آقای Dave Crenshaw، در رابطه با تقویت توانایی ها توسط تکنولوژی صحبت می کند. این ویدیو بخش کوتاهی از دوره الکترونیکی کشف و پرورش نقاط قوت فردی می باشد. برای مشاهده کامل این سخنرانی می توانید به سایت www.hamamooz.com مراجعه نمایید.