کاندیداهایی که در انتخابات نظام مهندسی ساختمان حذف شدند

164

به گزارش ایران رویداد در نظامنامه هشتمین دوره انتخابات سازمان های نظام مهندسی ساختمان توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ابلاغ و تصدی هم زمان کارکنان دستگاه های نظارتی و اجرایی مرتبط با موضوع قانون با هدف رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، غیرمجاز اعلام شد. برای دیدن اسامی به سایت ایران رویداد مراجعه نمایید