دیرین دیرین - اخبار رپ دو

72,057
روند رسیدن از حذف چهار تا صفر و پراید نود میلیونی و خط فقر نه میلیون تومنی و زلزله به غول مرحله آخر رو تو این قسمت اخبار رپ هفته ببینید!
2 هفته پیش
# رپ
# رپر
دیرین دیرین DirinDirin 36.4 هزار دنبال کننده
pixel