نگاهی به سرویس های استریم بازی و گوگل استیدیا

839

در این آیتم ویدیویی به سرویس های استرم بازی و گوگل استیدیا نگاهی انداخته ایم و از ویژگی های این سرویس های استریم بازی گفته ایم.

pixel