خلق یک رویا - قسمت سوم

63
اشنیز با چه هدف یا منفعتی به صورت رایگان مشاوره می دهد؟ ساده است! با ارتقاء آگاهی مردم، افراد سودجو و منفعت طلب که باعث بدنامی این رسته شغلی می شوند از بازار رانده خواهند شد. این کوچکترین منفعتی است که از این طریق به همه(مصرف کننده و تولید کننده) خواهد رسید
Schniz 0 دنبال کننده
مسخره باز
%66
کارگردان: همایون غنی زاده مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
مسخره باز
pixel