داغترین‌ها: #Copa America 2019

حواشـــی اُســــکار 2016

1,496

پس از اعلام نامزدهای هشتادوهشتمین دوره ی اُسکار و دیده نشدن نام سیاهپوستان در میان نامزدهای بخش های بازیگری در دو سال پیاپی، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی با انتقادات گسترده ای روبرو شد...

شِدِرِم
شِدِرِم 3.9 هزار دنبال کننده