پنج بار قهرمان جهان شدم اما مسئولین من را نمی شناسند

461

علیرضا جدیدی» قهرمان 5دوره کیک بوکسینگ جهان اکنون از عدم توجه مسئولان گلایمند است.

تهران نیوز
تهران نیوز 75 دنبال کننده