ربات تلگرام رادشید

651

با خرید ردیاب رادشید از هر مدل یا نصب نرم افزار ردیابی میتوایند از ربات تلگرامی رادشید استفاده کنید.این بستگی به دسترسی شما دارد که آیا از سامانه استفاده کنید یا ربات تلگرامی و یا دیگر ابزارهای رادشید. لینک دانلود:https://goo.gl/ekpSsF