آموزش درک عمومی ریاضی فیزیک کنکور هنر-آکادمی شیشه‌ای-09032178060

187

برای تهیه فیلم های آموزشی کنکور هنر آکادمی شیشه‌ ای با شماره 09032178060 تماس گرفته یا به سایت www.glassacademy.ir مراجعه کنید. یک جلسه تصادفی از درس درک عمومی ریاضی فیزیک کنکور هنر . مدرس: نوید عموشیخی. یک جلسه رایگان فیلم آموزشی درک عمومی ریاضی فیزیک