آموزش تصویری نحوه پرداخت شهریه 15 درصد

1,517
پرداخت شهریه 15 درصد (حق ستاد) برای نهایی شدن انتخاب واحد دانشجو در سامانه هم آوا الزامی می باشد، در صورت عدم پرداخت در موعد معین شده، انتخاب واحد دانشجو توسط سامانه حذف خواهد شد.
pixel