آرزوهای خط خطی در باغ موزه قصر

223

پویش #بدسرپرست_تنهاتر_است به مناسبت سالگرد زلزله کرمانشاه با دعوت از عکاسان سراسر کشور در فاصله سالروز وقوع زلزله تا روز جهانی منع خشونت علیه کودکان (۲۱ تا ۲۸ آبان ماه) نمایشگاه و مسابقه عکاسی با موضوع «کودکان و زلزله» و با عنوان #آرزوهای_خط خطی برگزار کرده است. همچنین کلیه عواید حاصل، صرف ساخت مدرسه ای در روستای شنقال خالدی واقع در سرپل ذهاب می شود. این نمایشگاه با حضور کامبیز دیرباز، نجمه جودکی