تریلر فیلم غار رویاهای فراموش شده (زیرنویس فارسی)

607

ورنر هرتسوک به غار شُوِوه در جنوب فرانسه راه پیدا می کند و به همراه عوامل محدودش، تصاویر خیره کننده ای از قدیمی ترین نقاشی های دست بشر که برخی از آن ها قدمتی بیش از 32 هزار سال دارند، به دست می دهد. ادامه در تکرا، عصر تکنولوژی.