اگر ظهور به مشیت الهیست چرا دعا کنیم برای نزدیکی آن؟

691

منبع:velayattv.com -اگر ظهور به مشیت الهیست چرا دعا کنیم برای نزدیکی آن؟-مهدویت-امام مهدی عج-امام زمان عج- امام عصر عج- شبکه ولایت-منجی-موعود-ظهور-فرج-

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 757 دنبال کننده