وقتی نقش علوم انسانی از مبارزه با کرونا حذف می شود

56

به گزارش دانش بنیان علوم انسانی این روزها کرونا همه جهان را به شوک فرو برده است. شوکی که در آن رشته های پزشکی به شدت درگیر شده اند. اما دراین بین برخی کارشناسان هم براین باورند که رشته های علوم انسانی هم می توانستند نقش مهمی در کاهش هزینه های ناشی از کرونا داشته باشند. اما چگونه؟

daneshbonyan_e 2 دنبال کننده
pixel