آموزش بازی Cottage garden

2,324

بردگیم کاتیج گاردن یا کلبه باغ در ادامه بازی رومیزی درخشان Patchwork طراحی شده است. در بازی رومیزی Cottage garden شما در نقش باغبانانی هستید که هر دور بازی به باغ گل می روید و گل مناسب باغ خود را خریداری می کنید و بعد آن را در باغچه خود می کارید. این بازی جذاب برای 1 تا 4 بازیکن طراحی شده است.