معرفی انجین جدید دوکاتی برای ... (ادامه در توضیحات)

428
معرفی انجین جدید دوکاتی برای موتورسیکلت با قابلیت تنظیم همپوشانی زمانی سوپاپ های هوا و دود #موتورسیکلت_انژکتوری #انجین #ECU @idinidea
pixel