ما می توانیم - ایران شهر - قسمت پنجم

240

علیرضا معافی، روانشناس خانواده، عضو ٤ أنجمن تخصصی با ٧ سال سابقه تدریس و ٢٣ سال سابقه درمان درانگلستان به عنوان کارشناس برنامه در بخش "ما می توانیم" در این برنامه در خصوص مسئله مهاجرت و حفظ هویت کودک و نوجوان در خارج از کشور مطالب مفیدی را ارائه می دهد.