مقایسه قدرت نظامی ایران و بریتانیا _ در صورت درگیری ، برنده کیست ؟ _ دیدش؟

4,377
دیدیش؟ 4.3 هزار دنبال کننده
pixel