راهنمای نگهداری و تعمیر پارکت لمینیت

393

راهنمای نگهداری و تعمیر پارکت لمینیت کف لمینیت به مدت طولانی سالم میماند اگر آنها به درستی مراقبت و نگهداری شوند. آسیب های قابل مشاهده روی لمینیت می تواند به سرعت و به آسانی تعمیر شود. در این فیلم کادر فنی نشان می دهد چگونه یک تایل لمینیت را در وسط لمینت های نصب شده جایگزین کند.