امیر شهلا | Amir Shahla

407

امیر شهلا - برگزاری منظم رویدادهای بین المللی نظیر تِد می تواند نام مشهد را جهانی کند و به اشاعه تدبیر و نوآوری های ایرانی کمک کند. TEDxOmid | تِداِکس اُمید - راههای ارتباطی : TEDxOmid@gmail.com t.me/TEDxOmidAdmin

تداکس امید
تداکس امید 35 دنبال کننده