جداسازی لرزه ای ساختمان دادگستری و مدیریت بحران کرایستچرچ (رابینسون سایزمیک)

185
مهمترین ساختمان شهر کرایستچرچ پس از زلزله 2011 این شهر با فناوری جداسازهای سربی لاستیکی یا همان جداسازهای LRB شرکت رابینسون سایزمیک ، اجرا شده است. به کمک این فناوری ساختمان دادگستری و مدیریت بحران کرایستچرچ در برابر زلزله های مخرب ایمن شده و به سطح عملکرد خدمت رسانی بدون وقفه دست یافته است.
pixel