تست فیزیک (5)

22
فیزیک - فیزیک حرف آخر: دراین بخش گلچین وار استاد کامیار تست های فیزیک را به صورتی حل می کند که باعث شود بتوانید درصد زیادی را در این درس کسب کنید: تلفن سفارش پکیج فیزیک: 02191010336 - 09120663015 -آشنایی دقیق و کامل با پکیج اصلی فیزیک (حتما ببینید): http://urls.st/tdcd;_konkor -مشاهده قیمت و جزئیات پکیج فیزیک: http://urls.st/Fizik -نمونه تدریس فیزیک موسسه حرف آخر: http://urls.st/film_Fizik
pixel