استفاده از گونیای دستگاه سنگبری

1,015

دستگاه سنگبری قابل حمل دارای یکعددگونیای ثابت ویکعدد گونیای متحرک و2عددنقاله می باشد ،که برای برشکاری توسط اپراتور درمواقع مختلف ازآن استفاده می گردد.