محسن قاضی مرادی

722

محسن قاضی مرادی: آرزوی سلامتی داریم برای این پیشکسوت بازیگری که حدود دوسال قبل سر صحنه فیلمبرداری به بیماری پارکینسون دچار شده اند و این روزها حال چندان مساعدی ندارند

پوپای
پوپای 6 دنبال کننده