گزارش برگزاری اولین جشنواره عکس سلامت شهری

96
گزارشی از برگزاری اولین جشنواره عکس سلامت شهری - این جشنواره باهمکاری مرکز آموزش های هنری وسینمایی دارالفنون-شهرداری منطقه 11واداره کل سلامت شهرداری تهران برگزار گردید. اطلاعات بیشتر در www.salamatart.ir
دارالفنون 114 دنبال کننده
pixel