تقدیر از پیشکسوت فیزیک، استاد یوسف ثبوتی - نشست اعضا - گردهمایی سراسری فیزیک ۹۹

406
تقدیر از پیشکسوت فیزیک، استاد یوسف ثبوتی - نشست اعضای انجمن فیزیک ایران در گردهمایی سراسری فیزیک ۹۹ The Physics Society of Iran Annual Meeting - Jan. 2021 گردهمایی سراسری فیزیک ایران پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹ نشست اعضای انجمن فیزیک ایران - تقدیر از پیشکسوات فیزیک ایران استاد یوسف ثبوتی اطلاعات بیشتر: www.psi.ir/f/meeting99

امیررضا محمدی

4 ماه پیش
به نقل از استاد در بالا: "در دانشگاه ها کارهای خوبی انجام می شود اما سیاه بینی و سیاه اندیشی و هیچ انگاری برخی باعث شده که حتی اگر طاووس علیین هم داشته باشیم از زشتی پا هایش بنالیم و پر های زیبایش را نبینیم". بسیار زیبا و به جا بود. زنده باد
pixel