الکامپ۶: گپی با پرفسور سلطانی رئیس دانشگاه ALU

5,199

گپ و گفتگو با پرفسور حمید سلطانی مدیر و‌موسس دانشگاه ALU آمریکا در استودیو اختصاصی الکامپ