دستگاه ضدعفونی کننده خانگی PuriPack

1,223
با توجه به شیوع بیماری های عفونی در فصول مختلف از جمله بیماری های انگلی، باکتریایی و در حال حاضر ویروس کرونا، جهت ضد عفونی کردن مواد خوراکی نیاز به دستگاه های ضدعفونی کننده بسیار ضروری به نظر می رسد. دستگاه پیوری پک می تواند بدون استفاده از مواد شیمیایی و بدون پسماندهای مضر این نیاز را برطرف سازد.
تکفام 8 دنبال کننده
pixel