کنایه دیرین دیرین به "بحران مدیریت" در سیل اخیر

1,010

انیمیشن طنز دیرین دیرین با موضوع ٣تاد بحران

کلاکت
کلاکت 10.6 هزار دنبال کننده