امید تجارت - پویش پیشگیری از سرطان پستان

63
طی همکاری امید تجارت و خیریه دهش پور در جهت پیشگیری از سرطان پستان گفتگویی با خانم معصومه علیزاده انجام گرفت. او یکی از داوطلبین ماما است که در موسسه خیریه دهش پور به طور داوطلبانه فعالیت دارد و در پویش پیشگیری از سرطان پستان نیز حضور داشت، او می گوید: خودآزمایی پستان می تواند به راحتی توسط خود فرد انجام گیرد و در هر سن و در هرجایی که امکان آن وجود داشته باشد می توان این خودآزمایی را انجام داد.
omidetejarat 0 دنبال کننده
pixel